Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan Araştırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Türkiye Biyoetik Derneği tarafından çevrildi ve yayımlandı.

 

“Guide for Research Ethics Committee Members” orijinal adlı başlıklı kılavuz için tbd@biyoetik.org.tr adresine başvurulabilir.

Klinik Araştırmalar Derneği