Evrak Teslimi ve Elektronik Analiz Dosyaları

İEGM evrak teslimi ve elektronik analiz dosyalarıyla ilgili olarak duyuru yayımladı.

Buna göre, iş takip numarası alan evrakların şubelere tesliminin elden yapılmaması, evrak şubesine bırakılması gerekmekte;

Elektronik olarak verilecek analiz evraklarının ekine sadece üstyazı, analiz sertifikaları, makbuzlar ve varsa taahhüt taranarak konacak. Basılı kısmı ise eskisi gibi diğer bilgi ve belgeleri de içerecek.