iku 12. sayı

Klinik İlaç Araştırmalarında İstisnalar, Ticari Olmayan İlaç Araştırmaları Ve Avrupa Direktifi

Prof. Dr. Hamdi Akan
AÜTF Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

İlaç Araştırmalarında Denetim
Ecz. Hilal İlbars, Dr. Seyfullah Dağıstanlı
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

“Sonunu Düşünerek Başlamak” Consort Bildirgesi
Prof. Dr. Ayşegül Çakmak
İstanbul Üniversitesi İstanbul TF, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AbD

İlaç Endüstrisi İçin Popülasyon Farmakokinetiği Rehberi
Doç. Dr. M. Zafer Gören
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD

Yerel Etik Kurul Başkanlarının Gözüyle Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Prof. Dr. Aytekin Oğuz
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD

İnsanlarda Kullanıma Yönelik Tıbbi Ürünler Komitesi’nin (CHMP) Küçük Popülasyonlarda Yapılacak Klinik Çalışmalar Kılavuzu Taslağı
Dr. Devrim Doğan, Doç. Dr. Mutlu Hayran
1Ufuk ÜTF Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji AbD
2Hacettepe ÜTF Onkoloji Enstitüsü Prevantif Onkoloji AbD

Bir Monitörün Anıları
Kartal Çetintürk
Omega CRO

Nostalji: Belgelerle Türk Eczacılığı Ajanda – Kongre ve Seminerler
Kartal Çetintürk
Omega CRO