iku 13. sayı

Yerel Etik Kurulların Standardizasyonu Toplantısı Açılış Konuşması
Prof. Dr. Meral Tuncer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD Öğretim Üyesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul Başkanı

Yerel Etik Kurulların Görev ve Sorumlulukları
Sevinç Yazgan
T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (emekli)

Bakanlığın Karşılaştığı Sorunlar
Ecz. Hilal İlbars
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Klinik (İlaç) Araştırma Dönemleri
Doç. Dr. Alper B. İskit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD ve T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Merkezi Etik Kurul Üyesi

İlaç Araştırmalarında Denetim
Ecz. Hilal İlbars
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Yerel Etik Kurullarla İlgili Sorunlar
Prof. Dr. Yağız Üresin
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD Öğretim Üyesi, ve Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu Üyesi

Endüstri Destekli Klinik Çalışmalar
Dr. Hakan Topaloğlu
Pfi zer İlaçları Ltd. Şti. Klinik Araştırmalar Müdürü

SOP Nedir, Niçin ve Nasıl Hazırlanır?
Prof. Dr. Mehmet Melli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD

Klinik Araştırmalarda Sigorta ve Bütçe
Dr. Yeşin Üresin
Novartis Klinik Araştırmalar Müdürü

İlaç Araştırmaları Yeni Yönetmeliği Neler Getirebilir?
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Merkezi Etik Kurul Üyesi

Türkiye’de Yerel Etik Kurulların İşleyişi Üzerine Bir İnceleme
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO

Nostalji Köşesi

Klinik Araştırmalar Sözlüğü

Haberler

Toplantı ve Kongreler Ajandası