iku 14. sayı

Sayı Editörleri

Prof. Dr. Semra Şardaş, Doç. Dr. Ahmet Akıcı, Doç. Dr. Hakan Ergün
1Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AbD.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD.

Advers Etki ve Advers Olay Tanımları
Prof. Dr. Şule Oktay
KAPPA Eğitim Danışmanlık Araştırma Ltd. Şti.

İlaç Güvenliliği İzlemi Hakkında Genel Bilgiler
Doç. Dr. Ahmet Akıcı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD.

Yönetmelik ve Kılavuz Neler Getiriyor?
Uzm. Ecz. N. Demet Aydınkarahaliloğlu
T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) Müdürü

Dünyadan Örneklerle İlaç Güvenliliği İzleminde Kalite Güvencesi Etkinlikleri
Dr. Bora Sever
Pfizer Global Araştırma & Geliştirme Departmanı, İngiltere

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliliğini İzleme, Değerlendirme ve Danışma Komisyonu Çalışmaları
Doç. Dr. Hakan Ergün
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD.

Yerel Etik Kurulların Yapısı
Ecz. Rabia Gökdoğan
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik İlaç Araştırmaları Şubesi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsatı Sahipleri İçin Farmakovijilans Kılavuzu

TÜFAM Advers Etki Bildirim Formu

Nostalji Köşesi

Haberler

Toplantı ve Kongreler Ajandası