iku 15. sayı

Ruhsatlandırma Öncesi ve Sonrası Klinik İlaç Araştırması Tasarımları
Dr. Selda Emre Aydıngöz
Serbest Tıbbi Yazar/Editör

Çapraz Gruplu Çalışmalar
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO

Gözlem Çalışmalarının İlaç Geliştirme ve İzlemindeki Yeri
Nurşah Ömeroğlu
Klinik Operasyonlar Müdürü Sanofi -aventis İlaçları Ltd. Şti.

Gözlemsel Araştırma Tasarımları
Prof. Dr. Şule Oktay
Kappa Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Ltd. Şti.

Klinik Çalışma Dönemleri
Dr. Selda Emre Aydıngöz
Serbest Tıbbi Yazar/Editör

Faz 0 ya da Mikrodoz Çalışmaları
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

“Aydınlatılmış Onam/Rıza” “Sözde Onam” Olmasın? 
Doç. Dr. Hayriye Erbaş
Ankara Üniversitesi, DTCF Sosyoloji Bölümü ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Medikal Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Yaklaşımlarına Bakış
Doç. Dr. Murat Hayran
Omega CRO

Ziplenmiş Medikal İstatistik
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO

İlaç Endüstrisinde İlaç Güvenliliği İzlemi ve Uygulama Örnekleri
Ecz. Neslihan Güvenoğlu
Phizer İlaçları Ltd. Şti.
Ürün Güvenliliği Sorumlusu

Nostalji Köşesi   

 Haberler  

Toplantı ve Kongreler Ajandası

Klinik Araştırmalar Sözlüğü