iku 2. sayı

İçindekiler

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Yağız Üresin, Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ABD

İYİ KLİNİK UYGULAMALARDA ADVERS OLAY BİLDİRİMİ

Selçuk Mıstık, Uzm. Dr.
Mümtaz Mazıcıoğlu,
Berrin Göğüsten,
Aydın Erenmemişoğlu,
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, İyi Klinik Uygulama Merkezi Kalite Güvence Yöneticisi
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği İyi Klinik Uygulama Merkezi Yardımcı Araştırmacısı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Klinik Uygulama Merkezi Yerel Koordinatörü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji İyi Klinik Uygulama Merkezi Baş Araştırmacısı

ICH NEDİR VE KLİNİK ÇALIŞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAĞLANIR?

TÜRKİYE’DE ONKOLOJİ ALANINDA İLAÇ ARAŞTIRMALARI

Ahmet Demirkazık , Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı

ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZE HAZIRLANMASI

KLİNİK ARAŞTIRMALAR DÜNYASINDAN HABERLER

KONGRE AJANDASI

FORUM: Hastaların Araştırıcılara Yapılan Ödemelerle İlgili Bilgilendirilmesi