iku 21. sayı

2008 Yılı Türkiye Klinik İlaç Araştırmaları
Uz. Dr. Berna Terzioğlu, Dr. Ecz. Hilal İlbars, Dr. Hanefi Özbek

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğe Bakış Yenilikler, Sorunlar ve Beklentiler
Prof. Dr. İ. Hakkı Ayhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
Dr. Hanefi Özbek
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve Getirdikleri
Dr. Ecz. Hilal İlbars
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Klinik İlaç Araştırmaları Şube Müdürü

Araştırıcı Gözüyle Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Sponsor Gözüyle Yeni Yönetmelik
Dr. Yeşin Üresin
Novartis Klinik Araştırmalar Müdürü

Yeni Klinik Araştırmalar Yönetmeliği’ne Etik Kurul Üyesi Gözünden Bakış
Prof. Dr. Rüştü Onur, Doç. Dr. Mutlu Hayran
1Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul Başkanı
2Hacettepe Üniversitesi Etik Kurul Üyesi

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu Gözüyle Yeni Yönetmelik
Dr. Oğuz Akbaş
Monitör Medikal Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti

Türkiye’de Etik Kurul Çalışma Usulleri
Dr. Ecz. Hilal İlbars, Uz. Dr. Ayşe Ayaz, Prof. Dr. Hamdi Akan

Nostalji Köşesi   /   Haberler   /   Toplantı ve Kongreler Ajandası