iku 22. sayı

Bu Sayıda
Ajlan Tükün
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Etikolegal Açıdan Genetik Araştırmalar
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken, Yrd. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay
*Hacettepe Üniversitesi Deontoloji-Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD

Biyobankalar ve Etik
Prof. Dr. Meral Özgüç & Uz. Bio. Ayşe Yüzbaşıoğlu
H.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve DNA/Hücre Bankası

Biyolojik Örneklerin Hazırlanması, Nakledilmesi, Çalışılması: Etik ve Etkinlik
Prof. Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Ünitesi Öğretim Üyesi

Biyolojik Materyal Transfer Anlaşması: Araştırma ve Hak Talepleri İkilemi
Prof. Dr. Feride İffet Şahin
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Klinisyen Açısından Genetik Araştırmalar ve Biyolojik Materyal Formu
Dr. Sadi Güleç
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Genetik Araştırmalarda Karşılaşılan Ahlaki Değer Sorunları Örnekler Özelinde
Doç. Dr. Serap Şahinoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji AD

Genetik Danışmanlık Genetik Testlerin Yer Aldığı Klinik Araştırmalarda Ortaya Çıkan Tıbbi Gereklilik
Doç. Dr. Hatice Ilgın Ruhi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Adli Tıpta Genetik Araştırmalar
Doç. Dr. Erhan Büken
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Nostalji Köşesi   

Haberler 

Toplantı ve Kongreler Ajandası