iku 23. sayı

 

Bu Sayıda

Prof. Dr. Hamdi Akan

Ankara Üniversi

Bir Merkezi Etik Kurul Üyesi Gözüyle Yeni Yönetmelik

Prof. Dr. Alper B. İskit
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.D. ANKARA

T. C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul Üyesitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

Etik Açıdan Klinik Araştırmalar Yönetmeliği
Yrd. Doç. Dr. Çağatay Üstün
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı

Klinik Araştırmalarda Şeffaflık
Nurşah Ömeroğlu
Klinik Operasyonlar Müdürü
Sanofi-aventis İlaçları Ltd.Şti.

Çıkar İlişkisi ve Çıkar Çatışması
Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Biyoeşdeğerlik Çalışma Dosyaları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Uz. Ecz. Tuba Uçar
S.B. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Örnekleme ve Randomizasyon
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Yorum Danışmanlık

Türkiye Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği Faaliyetleri

Haberler   /   Nostalji Köşesi   /   Toplantı ve Kongreler Ajandası