iku 3. sayı

İçindekiler

KLİNİK ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ

Murat Hayran, Doç. Dr.
Omega CRO

ÇOKMERKEZLİ KLİNİK ARAŞTIRMALARDA İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

Ergun Karaağaoğlu, Prof. Dr.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik Anabilim Dalı

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA KLİNİK ÇALIŞMALAR

Gülay Sain Güven, Uzm. Dr.
Hacettepe Üniversitesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

BİR DOKTOR NEDEN İSTATİSTİK BİLMELİDİR?

İLAÇ ARAŞTIRMALARI ETİĞİNDE YENİ GELİŞEN KAVRAMLAR

İsmail Hakkı Ayhan, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR ve DOKÜMANTASYON

Selçuk Mıstık, Uzm. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği ABD, İyi Klinik
Uygulama Merkezi
Kalite Güvence Yöneticisi
Mümtaz Mazıcıoğlu, Yard. Doç. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği ABD, İyi Klinik
Uygulama Merkezi
Yardımcı Araştırmacısı
Berrin Göğüsten, Uzm. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
İyi Klinik Uygulama Merkezi Yerel
Koordinatörü
Aydın Erenmemişoğlu, Prof. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ABD,
İyi Klinik Uygulama Merkezi
Baş Araştırmacısı

KONGRE AJANDASI

FORUM: Hastalara ve Etik Kurullara Yapılan Ödemeler