iku 4. sayı

İçindekiler

İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Mümtaz Mazıcıoğlu, Yrd. Doç. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD
İyi Klinik Uygulama Merkezi
Yardımcı Araştırmacısı
Berrin Gögüsten, Uzm. Dr.
İyi Klinik Uygulama Kerkezi
Yerel Koordinatörü
Aydın Erenmemişoğlu, Prof. Dr.
Erciyes Üniversitesi Farmakoloji ABD
İyi Klinik Uygulama Merkezi
Baş Araştırmacısı

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ÇOCUKLAR

Leach R. Children in Clinical
Trials. Pharmaceutical Times

Choonara I. Clinical Trials of Medicines in Children

KARDİYOLOJİDE KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Çetin Erol, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı

CONSORT KILAVUZU

Moher D, Schulz
KF, Altman D. The
Consort

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE KANITA DAYALI TIP TERMİNOLOJİSİ

Nevres Koylan, Prof. Dr.
İstanbul Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı

HABERLER

Selda Emre Aydıngöz, Dr.
Farmakoloji Uzmanı
Omega CRO

KONGRE AJANDASI

FORUM: Kaynak Belgeler