iku 5. sayı

İçindekiler

HAYVAN DENEYLERİ NASIL YAPILMALIDIR?

Özgür KASIMAY, Dr., Berrak Ç. YEĞEN, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

İYİ KLİNİK UYGULAMA ÇALIŞMALARINDA RUTİN LABORATUVARIN ROLÜ

Aydın ERENMEMİŞOĞLU, Prof. Dr.
Kader KÖSE, Prof. Dr.
Cevad YAZICI, Yrd. Doç. Dr.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD ve E.Ü.T.F Hakan Çetinsaya
İyi Klinik Uygulama Merkezi Müdürü
Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Biyokimya AbD ve E.Ü.T.F Hakan Çetinsaya
İyi Klinik Uygulama Merkezi Laboratuvar Sorumlusu

ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDİ KENDİNE KONTROLLÜ ÇALIŞMALAR

Oktay ÖZDEMİR, Doç. Dr.
Omega CRO

ÜLKEMİZDEKİ BİR TIP FAKÜLTESİNDE KANITA DAYALI TIP VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME PROGRAMI

Hamdi AKAN, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitim ve Bilişimi AbD, Hematoloji BD

KLİNİK ARAŞTIRICILAR İÇİN ETİK İKİLEM

Şule Oktay, Prof. Dr.
Omega CRO

DÜNYADAN HABERLER

AJANDA – Kongre ve Seminerler

FORUM: İNTERİM ANALİZ