Pasif hale getirilecek ilaçlar ve barkodlar

Pasif hale getirilecek ilaçlar ve barkodlar…

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun ekte yer alan 15 Mayıs 2012 tarihli duyurusu uyarınca, Sağlık Bakanlığı fiyat listesinde bulunmayan veya söz konusu listede fiyatının 0 (sıfır) olduğu tespit edilen 649 adet ürün (76 referans, 158 eşdeğer, 392 yirmi yıllık, 21 kan ürünü ve 2 enteral beslenme ürünü) ve 328 adet barkod (75 referans, 46 eşdeğer, 206 yirmi yıllık, 1 kan ürününe ait), 18 Mayıs 2012 tarihinden itibaren eczane provizyon sisteminde pasif hale getirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı fiyat listesinde bulunmayan veya söz konusu listede fiyatının 0 (sıfır) olduğu tespit edilen ilaçlar ve barkodların listesi duyuru ekinde yer almakta.

EK-2D LISTESINDE PASIF HALE GETIRILECEK ILACLAR VE BARKODLAR için tıklayın…